Про еволюцию положень методу найменших квадратів на основі принципу максимуму інформації за Фишером

Джунь, ЙВ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(6):64-71
Start Page: Математична обробка астроінформації
Мова: російська
Анотація: 

Розглянуто питання еволюції методу найменших квадратів на основі заміни гауссівського принципу найбільшої ваги фішерівським принципом максимуму інформації. Наведено робочі формули для практичної реалізації процедур методу найменших квадратів з метою максимізації інформації за Фішером.

Ключові слова: метод найменших квадратів, принцип максимуму інформації Фишера