Час життя зір на стадії горіння водню і максимальна маса зір диска Галактики

1Захожай, ВА
1Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Одержано взаємоузгоджені апроксимаційні формули, які описують залежність «час горіння водню — маса зір нульового віку» для інтервалів мас і елементного складу зір, які утворилися протягом усього часу життя Всесвіту. На основі відомих статистичних зв’язків між зоряними характеристиками, що узгоджуються зі спостережними даними, оцінено значення максимальних мас зір населення І.

Ключові слова: Галактика, горіння водню, формула