Пошук джерела короткоперіодичних комет. Відбір серед різних груп астероїдів

1Казанцев, АМ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Як продовження попередньої роботи автора щодо пошуків головного джерела ядер комет сімейства Юпітера (КСЮ) виконано аналіз розподілів по кутових елементах орбіт комет та астероїдів різних груп. Проаналізовано розподіли КСЮ по аргументу перигелію ω та довготі перигелію π. Показано, що подібні розподіли не набуті у процесі еволюції КСЮ на їхніх теперішніх орбітах. Подібні розподіли N(ω) та N(π) не мають тіла, що перейшли на орбіти КСЮ із зовнішніх джерел. В той же час розподіли КСЮ по всіх кутових елементах дуже близькі до відповідних розподілів Троянців. Зроблено висновок, що саме астероїди цієї групи, скоріше за все, є головним джерелом ядер КСЮ.

Ключові слова: астероїди, комети