Метод розрахунку параметрів низькошвидкісної частини біполярних потоків у масивних областях зореутворення

1Антюфєєв, ОВ, 1Шульга, ВМ
1Радіоастрономічний інститут НАН України, Харків, Україна
Рубрика: Фізика зірок і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Подано новий метод розрахунку параметрів низькошвидкісної частини біполярних потоків в молекулярних хмарах. Метод враховує всі можливі прояви біполярного потоку в спектрах ліній — асиметрію профілів ліній, наявність крил ліній і систематичне зміщення всього профілю лінії уздовж осі потоку. Метод адаптований для розрахунку параметрів слабких бі-полярних потоків, а також потоків, спектри яких характеризуються малим відношенням сигнал / шум. За допомогою цього методу розраховані параметри біполярних потоків у джерелі G122.0-7.1.

Ключові слова: біполярні потоки, зореутворення, метод