Додаткові критерії виділення сімейств астероїдів та підтвердження ефекту просторового розділення членів сімейства за альбедо

1Казанцев, АМ, 1Казанцева, ЛВ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2014, 30(5):72-
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Для більш чіткого виділення сімейств астероїдів використано розподіл D(a) розмірів астероїдів по великій півосі та кількості N(p) астероїдів по величині альбедо для окремих сімейств. На основі цих розподілів виконано аналіз сімейств, виділених у роботі [Masiero J. R. et al. // Astrophys. J.—2013.—770, N 1.—P. 22], встановлено коректно й помилково виділені сімейства. Практично для всіх коректно відібраних і не усічених резонансами сімейств спостерігається зменшення середнього значення альбедо зі збільшенням великої півосі. Для більшості з них таке зменшення є статистично достовірним. Немає жодного сімейства при статистично достовірному збільшенні альбедо. Це підтверджує наші попередні висновки про дію в поясі астероїдів негравітаційного ефекту, що призводить до просторового розділення астероїдів з різними альбедо.

Ключові слова: альбедо, астероїди
References: 

1. А. М. Kazantsev, "Possible effect of spatial separation of bright and dark asteroids". Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 23 (6), 258—264 (2007).

2. A. M. Kazantsev, "Spatial separation effect of asteroids with different albedos". arXiv0806.2717. P. 1—21. (2008).

3. А. М. Kazantsev, L. V. Kazantseva, "On the residuals in asteroid catalogs and a possible nongravitational effect". Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 24 (5), 248—252 (2008).

4. J. R. Masiero, A. K. Mainzer, J. M. Bauer, et al., "Asteroid family identification using the hierarchical clustering method and WISE/NEOWISE physical properties". Astrophys. J. 770 (1), 22 (2013).

5. Masiero J. R., Mainzer A. K., Grav T., et al. Main belt asteroids with WISE/NEOWISE. I. Preliminary albedos and diameters // Astrophys. J.—2011.—741, N 2.—P. 20.— . arXiv:1109.4096

6. E. F. Tedesco, P. V. Noah, M. Noah, S. D. Price, "The supplemental IRAS minor planet survey". Astron. J. 123, 1056—1085 (2002).

7. V. Zappala, A. Cellino, P. Farinella, Z. AsteroidKnezevic, "Identification by hierarchical clustering and reliability assessment". Astron. J. 100 (6), 2030—2046 (1990).