Додаткові критерії виділення сімейств астероїдів та підтвердження ефекту просторового розділення членів сімейства за альбедо

1Казанцев, АМ, 1Казанцева, ЛВ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Для більш чіткого виділення сімейств астероїдів використано розподіл D(a) розмірів астероїдів по великій півосі та кількості N(p) астероїдів по величині альбедо для окремих сімейств. На основі цих розподілів виконано аналіз сімейств, виділених у роботі [Masiero J. R. et al. // Astrophys. J.—2013.—770, N 1.—P. 22], встановлено коректно й помилково виділені сімейства. Практично для всіх коректно відібраних і не усічених резонансами сімейств спостерігається зменшення середнього значення альбедо зі збільшенням великої півосі. Для більшості з них таке зменшення є статистично достовірним. Немає жодного сімейства при статистично достовірному збільшенні альбедо. Це підтверджує наші попередні висновки про дію в поясі астероїдів негравітаційного ефекту, що призводить до просторового розділення астероїдів з різними альбедо.

Ключові слова: альбедо, астероїди