Дослідження впливу геліогеоактивності на динаміку орбітальних параметрів штучних супутників Землі

1Ковальчук, ММ, 1Гірняк, МБ, 1Баран, ОА, 1Стоділка, МІ, 1Вовчик, ЄБ, 1Білінський, АІ, 1Благодир, ЯТ, 1Вірун, НВ, 2Апуневич, СВ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
2Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):68-74
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Досліджується вплив активних процесів на Сонці та їхнього відгуку в навколоземному середовищі (космічної погоди) на динаміку штучних супутників Землі. Об'єктами досліджень вибрано некеровані супутники, елементи орбіт яких приведено в каталогах на сайті української мережі оптичних станцій (УМОС). Встановлено зв'язок між характеристиками сонячної активності та коливаннями періодів P орбітального руху ШСЗ. Ці коливання в основному вказують на зміни густини атмосфери Землі, спричинені як сонячною активністю (індекс F10.7), так і геомагнітною активністю (індекс ΣKp). Великі значення коефіцієнтів кореляції між P і F10.7(–0.77...–0.91) та між P і ΣKp (–0.67...–0.89) свідчать про суттєвий вплив геліо- і геоактивності на орбітальні періоди ШСЗ.

Ключові слова: геліогеоактивність, космічна погода, порушення орбітального руху, штучні супутники Землі
References: 

1. Ц. Н. Гогошева, Н. Н. Климов, К. Б. Серафимов, "Перестройка нейтральной атмосферы на высотах области F ионосферы во время геомагнитных возмущений". Исслед. по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Вып. 41, с7 (1977).

2. ГОСТ 25645. 115-84. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искуственных спутников Земли, ( Введ. 24.08.84)

3. В. П. Епишев, И. И. Исак, В. И. Кудак, И. И. Мотрунич, И. Ф. Найбауэр, Н. И. Кошкин, А. И. П. Билинский, Я. Т. Благодыр, В. В. Лопаченко, В. В. Рыхалъский, С. В. Рыщенко, А. В. Жуковецкий, ", Мартынюк-Лотоцкий К. Результаты исследований поведения на орбите ИСЗ в нештатном режиме под воздействием околоземного космического пространства". Космічна наука і технологія. 18 (1), 60—67 (2012).

4. А. И. Маслова, А. В. Пироженко, "Изменение плотности атмосферы при движении космических аппаратов на низких околоземных орбитах". Космічна наука і технологія. 15,№ 1, 13—18 (2009).

5. Ф. А. Сантора, "Влияние аэродинамического сопротивления на движение спутников по орбитам, близким к круговым, в несферической изменяющейся в течение суток атмосфере". Ракетная техника и космонавтика. 14 (9), 53—58 (1976).

6. Е. К. Федоров, Глобальные исследования атмосферы и прогноз погоды, ( М.,1971.—39 с.)

7. L. Guglya, M. Ryabov, S. Panishko, A. Suharev, "Dynamic characteristics of the main indexes of the space weather and their application to the analysis monitoring observations flux densities of power radio sources on RT URAN-4". Odessa Astron. Publs. 25/2, 207—209 (2012).

8. V. H. Komendant, N. I. Koshkin, M. I. Ryabov, A. L. Sukharev, "Influence of space weather effects on the upper atmosphere according to the drag of artificial Earth satellites". Odessa Astron. Publs. 27/1, 89—90 (2014).