Лінія λ 17.1 нм Fe IX у спектрі випромінювання уповільнених магнітоакустичних хвиль, що поширюються у сонячній короні

Рубрика: 
1Мамедов, СГ, 2Алієва, ЗФ, Алишева, КІ
1Шемахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси Национальной академии наук Азербайджана, Азербайджан
2Бакінський державний університет, Баку, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(6):49-61
Start Page: Фізика Сонця
Язык: українська
Аннотация: 

Розраховано профілі лінії λ 17.1 нм Fe IX у спектрі випромінювання повільних магнітозвукових хвиль, що поширюються в корональних петлях для випадків оптично тонкого шару і сталості щільності. Профілі лінії були розраховані при таких значеннях параметрів: амплітуда швидкості на хвилі υ0 = 10 км/с, ширина корональної петлі 2000 км і 5000 км, довжина хвилі = 20000 км і 50000 км, значення допплерівської ширини Δλd = 1 пм, а також при значеннях кута зору і при різних фазах хвилі. Істинне значення щільності потоку енергії становить 622 ерг⋅см--1. Розрахункові значення щільності потоку енергії сильно залежать від кута зору і від фази хвилі і лежать у межах від нуля при великих значеннях Θ до 2000 ерг⋅см--1, допплерівські швидкості υd і швидкості нетеплових рухів υnt при малих значеннях Θ мають максимальне значення приблизно 12 км/с і зменшуються майже до нуля при великих значеннях Θ. При малих значеннях кута променя зору (Θ 30° асиметрії майже непомітно.

Ключевые слова: МГД-хвилі, повільні магнітозвукові хвилі, сонячна корона