Про Журнал

Головна астрономічна обсерваторія НАН України видає журнал "Кінематика і фізика небесних тіл" з 1985 року (ISSN 0233-7665).
Журнал виходить 6 разів на рік і включає оригінальні і оглядові статті з теоретичної астрономії, теорії обертання Землі і космічної геодинаміки, динаміки і фізики тіл Сонячної системи, сонячної фізики, фізики зір і міжзоряного середовища, структури і динаміки Галактики, позагалактичної астрономії, оптики атмосфери і астроклімата, дослідження інструментів і приладів, математичної обробки астрономічної інформації.
Серед авторів журналу − вчені астрономічних обсерваторій та інститутів як України, так і багатьох інших країн.
Мова видання: українська, російська, англійська ( з №2 за 2021 рік - українська і англійська ).
Виходить 6 разів на рік.
ISSN 2663-7715 (Online),  ISSN 0233-7665 (Print)
Key title: Kinematika i fizika nebesnyh tel (Online)
Abbreviated key title: Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online)
Parallel title:Kinematics and Physics of Celestial Bodies