Редколегія

Склад редколегії:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Пілюгін Леонід Степанович
доктор фізико-математичних наук, член-корр. НАН України, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна
pilyugin@mao.kiev.ua

ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Яцків Ярослав Степанович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна
yatskiv@mao.kiev.ua

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Кравчук Сергій Григорович
кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ
kravchuk@mao.kiev.ua

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Сергієнко Ольга Миколаївна
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ
olka@mao.kiev.ua

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Андронов Іван Леонідович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики, фізики та астрономії Одеського національного морського університету, Одеса, Україна

Бельська Ірина Миколаївна
професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна

Берцик Петер Петерович
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна

Гнатик Богдан Іванович
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Київ, Україна

Длугач Жанна Михайлівна
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна

Іванова Олександра Вікторівна
доктор фізико-математичних наук, Astronomical Institute of Slovak Academy of Science, Словаччина

Ізотов Юрій Іванович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, Інститут Теоретичної фізики НАН України, Київ, Україна

Коноваленко Олександр Олександрович
доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, Радіоастрономічний інститут НАН України, Київ, Україна

Новосядлий Богдан Степанович
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. І. Франка МОН України Львів, Україна

Павленко Яків Володимирович
доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна

Синявський Іван Іванович
кандидат технічних наук, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна

Чолій Василь Якович
кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київ, Україна

Шульга Олександр Васильович
доктор фізико-математичних наук, директор НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія", Миколаїв, Україна

Щукіна Наталія Генадіївна
доктор фізико-математичних наук, член-корр. НАН України, завідувачка відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київ, Україна

Hugh Jones
Prof., University of Hertfordshire, Hatfield, Hertfordshire, United Kingdom

Ryszard Szczerba
Prof., Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Warsaw, Poland

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР РЕДАКЦІЇ

Клименко Володимир Мусійович
reda@mao.kiev.ua