Інструкція

Пам'ятка для авторів

 1. Науково-теоретичний журнал «Кинематика и физика небесных тел» (КФНТ) друкує наукові статті з таких розділів астрономії та астрофізики: позиційна і теоретична астрономія, обертання Землі і геодинаміка, космічна фізика, позагалактична астрономія, структура і динаміка Галактики, фізика зірок і міжзоряного середовища, динаміка і фізика тіл Сонячної системи, фізика Сонця, атмосферна оптика та астроклімат, математична обробка астроінформації, інструменти та прилади, історико-астрономічні дослідження, огляди з актуальних проблем астрономії.
 2. Рукописи повинні бути повністю завершеними науковими роботами, оформленими належним чином, фізично та математично обгрунтованими, містити суттєво нові оригінальні результати і становити достатньо широкий науковий інтерес.
 3. Мова статей журналу — українська, російська або англійська. Кожна стаття супроводжується трьома резюме: українською, російською та англійською мовами. Журнал перекладається на англійську мову видавництвом «Аллертон Пресс» під назвою «Kinematics and Physics of Celestial Bodies». Статті, які вийшли у журналі КФНТ англійською мовою, до перекладного журналу «Kinematics and Physics of Celestial Bodies» не включаються.
 4. Рукопис супроводжується договором про передачу авторського права, укладеним між автором (співавторами) і видавцем, яким автор гарантує не тільки надання певних прав на її використання, а й оригінальність статті, передачу статті тільки одному видавцеві, а також дотримання правил використання запозичених матеріалів.
  В рукописі забороняється:
  •  будь-яке запозичення автором раніше опублікованих матеріалів (таблиць, малюнків, частин тексту, в тому числі і своїх, на які передані права на використання) без письмового дозволу правовласника.
  •  фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що дослідник не проводив ніякої роботи, а вигадав дані. Фальсифікація даних означає, що дослідник змінив деякі дані;
  •  плагіат: неправомірне використання чужих ідей і робіт без відповідного посилання на джерело та отримання дозволу на їхнє використання, умисне привласнення авторства чужого твору або його частини;
  •  повторна публікація: подача статей в кілька журналів, що протирічить загальноприйнятій світовій видавничій етиці. Наслідком повторних публікацій є порушення видавничих прав інших видавців, що може спричинити за собою судові розгляди і виплати великих грошових сум у вигляді компенсацій і штрафів;
  •  дублюючі публікації (самоплагіат): направлення і публікація подібних або ідентичних рукописів в різні журнали. Подача одного і того ж матеріалу в різні видання, в тому числі на різних мовах, вважається самоплагіатом.
 5. Відбір рукописів. Якщо рукопис не відповідає профілю журналу або оформлений неналежним чином, він відхиляється на попередньому етапі відповідальним секретарем редколегії та не реєструється. Кожен із зареєстрованих рукописів рецензується на основах анонімності авторитетними фахівцями з відповідної тематики, потім його розглядає один з представників редакційної колегії, після чого його приймають або відхиляють рішенням редколегії. Причиною відхилення може бути негативна рецензія, відсутність новизни, порушення автором видавничої етики (плагіат, самоплагіат, фальсифікація, повторна публікація тощо). Якщо рецензія на рукопис містить зауваження, то його спочатку направляють автору для доопрацювання. Автор гранично ретельно враховує зауваження та надсилає до редакції 1 тверду копію переробленої версії рукопису, файли та лист-відповідь на зауваження рецензента з коментарями.
  Редколегія не веде дискусій щодо причин відхилення рукописів. Після відхилення рукопису ліцензійна угода вважається розірваною. Відхилений рукопис авторові не повертається.
 6. Прийняті до друку рукописи проходять наукове, літературне та технічне редагування. Після макетування коректура надсилається автору електронною поштою для остаточного узгодження. Автор має уважно перевірити всі елементи макету і надіслати список помічених помилок протягом трьох робочих днів з дати відправлення листа редакцією. На етапі макетування не дозволяється робити суттєві зміни або доповнення до тексту. Якщо редакція не одержує авторської відповіді протягом трьох робочих днів, статтю друкують у редакційному варіанті або виключають із поточного номера.
 7. Редакція не забезпечує автора відбитками статті у друкованому вигляді.
 8. Публікація в журналі «Кинематика и физика небесных тел» безкоштовна та не передбачає жодних гонорарів.
 9. За передрук статті англійською мовою передбачено авторський гонорар. Для його отримання потрібно після виходу номера журналу заповнити спеціальну бланк-заяву (кожен автор окремо за себе) та надіслати її листом або факсом на адресу Державної організації «Українське агентство з авторських та суміжних прав» http://www.uacrr.org/:
  Група розрахунку гонорарів
  ДО УААСП
  вул. Б. Хмельницького 41а
  Київ, 01030, Україна
  Факс: (044) 288 29 90