Значення та варіації густини у центрі мас еліпсоїдальних планет

1Фис, ММ, 1Зазуляк, ПМ, 1Черняга, ПГ
1Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(2):62-68
Start Page: Позиційна і теоретична астрономія
Мова: українська
Анотація: 

Отримано формулу для визначення густини в центрі мас планети. Розраховані значення густини добре узгоджуються з даними спостережень, а одержані межі їхньої зміни дозволяють будувати більш вірогідні розподіли мас, що є особливо актуальним при дослідженні внутрішньої структури планет Сонячної системи.

Ключові слова: еліпсоїдальні планети, розподіл мас, формула
References: 

1. А. Д. Бермант, Краткий курс математического анализа, ( М.: Наука, 1964.—663 с.)

2. К. Е. Буллен, Плотность Земли, ( М.: Мир, 1978.—442 с.)

3. Н. П. Грушинский, Теория фигуры Земли. : Наука, 1976. —512 с, ()

4. В. Н. Жарков, Внутреннее строение Земли и планет, ( М.: Наука, 1983.—416 с.)

5. Г. А. Мещеряков, М. М. Фыс, "О биортогональных системах внутри эллипсоида". Теоретические и прикладные проблемы вычислительной математики, М., 1981. С. 120. (М., 1981).

6. A. M. Dziewonski, D. L. Anderson, "Preliminary reference Earth model". Phys. Earth and Planet. Inter.-1981.-25-P.297—356.

7. A. N. Marchenko, "On the representation of planet’s gravitational and magnetic fields. Planet’s radial density profiles". Astron. Report’s School's. 1 (N 2—P. 12—28.) (2000).

8. F. Tisserand, Traite de Mecanique Celeste, ( Paris: Gauthier-Villars, 1891.-Vol. II.- 552 р.)

9. J. M. Warh, "The forced nutations of an elliptical, rotating, elasting and oceanless Earth". Geophys. J. Roy Astron. Soc. 64, 705—727 (1981).