Накопичення фаз фур’є-компонентів при спостереженні об’єкта крізь турбулентну атмосферу. III

1Корнієнко, ЮВ, 1Скуратовский, СІ
1Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, Харків, Україна
Рубрика: Інструменти і пристрої
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено можливість подолання границі ефективного застосування методів накопичення фаз фур’є-компонентів. Пропонується застосовувати для спостереження інструмент із складеною апертурою. Показано, що при цьому границя відсувається у стільки разів, у скільки розмір субапертури менший за характерний розмір атмосферних неоднорідностей. На комп’ютерній моделі продемонстровано результати обробки методом накопичення повних фаз послідовності інтерферограм, отриманих за допомогою багатопроменевого інтерферометра.

Ключові слова: турбулентна атмосфера, фази фур’є-компонентів