Безщілинний спектрограф для малих телескопів: перші результати

1Жиляєв, БЮ, 2Сергєєв, ОВ, 2Андреєв, МВ, 2Годунова, ВГ, 3Решетник, ВМ, 2Тарадій, ВК
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень, Київ, Україна
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(3):64-0
Start Page: Інструменти і присторої
Мова: російська
Анотація: 

Побудовано безщілинний UBVR-спектрограф для використання на малих телескопах. Тестові спостереження на телескопі Цейс-600 на піку Терскол показали, що спектрограф є ефективним інструментом для вивчення скоротічних процесів у змінних зірках з високим часовим розділенням. Спектрограф має роздільну здатність R ≈ 100 поблизу &lambda = 480 нм, похибка визначення довжини хвилі складає приблизно 3 нм. Спектрограф забезпечує помірне відношення сигнал-шум для зірок до 16m. Він дозволяє вимірювати еквівалентні ширини неблендованих ліній до 0.1 нм. Розроблене спеціальне програмне забезпечення, що базується на теорії статистики квантів, дозволяє виявляти відносні варіації 10-5-10-6 від болометричного потоку зірки. Спостереження за допомогою спектрографа дозволили виявити варіації емісій у бальмерівських лініях і лініях Ca II H, K у спалахуючої зірки EV Lac в субсекундному діапазоні. Спектроскопічний моніторинг дозволяє досліджувати спалахи зірок з малою амплітудою, виконувати детальний колориметричний аналіз плазми спалахів, визначати температури та розміри спалахів у максимумі інтенсивності блиску. Спостереження транзиту екзопланети HAT-P-1 В показали, що під час транзиту потужність хромосферної активності батьківської зірки не змінюється. Безщілинний спектрограф низкої роздільної здатності відкриває нову перспективу у дослідженнях активних процесів, що відбуваються на поверхнях зірок.

Ключові слова: малий телескоп, спектрограф
References: 

1. А. с. , 1822932 СССР. Афокальный дифракционный спектрограф прямого зрения, В. И. Проник, Л. М. Шарипова, ( Опубл. 23.06.93, Бюл. № 23.)

2. В. В. В. Бусарев, А. Н. Рублевский, ", Прокофьева-Михайловская В. Разработка и при-ме-нение спектрально-частотного метода для исследования поверхностей бе-з-ат-мосферных тел". Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. 105 (6), 95—102 (2009).

3. Б. Е. Жиляев, К. О. Стеценко, А. В. Сергеев и др., "Спектрофотометр низкого раз-ре-ше-ния для быстрой спектрометрии и фотометрии звезд". Кинематика и физика небес. тел. Приложение. № 6, 422—425 (2010).

4. I. Yu. Alekseev, E. A. Baranovskij, R. E. Gershberg, et al., "Modeling of emission spectra of the flaring red dwarf EV Lac: Active regions, flares, and microflares". Astron. Rep. 47 (4), 312—325 (2003).

5. I. Yu. Alekseev, O. V. Kozlova, "Starspots and active regions on the chromospherically active binary MS Ser". Astron. and Astrophys. 403 (1), 205—215 (2003).

6. G. A. Bakos, R. W. Noyes, G. Kovґacs, et al., HAT-P-1b: a large-radius, low-density exo-pla-net transiting one member of a stellar binary, ( astro-ph/0609369v2 15 Sep.2006.) arXiv:

7. B. W. Bopp, "Spectroscopic studies of flare stars: EV Lac, EQ Peg, AD Leo and V1054 Oph". Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 168, 255—261 (1974).

8. W. Freudling, M. Kummel, J. Haase, et al., "The Hubble legacy archive NICMOS grism da-ta". Astron. and Astrophys. 490, 1165—1179 (2008).

9. G. H. Herbig, "Emission-line stars associated with the nebulous cluster NGC 2264". Astrophys. J. 119, 483 (1954).

10. A. A. Hoag, D. J. Schroeder, "“Nonobjective” grating spectroscopy". Publs Astron. Soc. Pacif. 82, 1141 (1970).

11. Knutson H. A., Howard A.W., Isaacson H. A correlation between stellar activity and hot Jupiter emission spectra (arXiv:1004.2702v2 [astro-ph.EP] 22 Jul 2010)

12. P. Massey, C. B. Foltz, "The spectrum of the night sky over Mount Hopkins and Kitt Peak: Changes after a decade". Publs Astron. Soc. Pacif. 112, 566— 573 (2000).

13. D. Montes, M. J. Fernandes-Figueroa, E. D. Castro, et al., "Excess H emission in chromospherically active binaries: the spectroscopic survey". Astron. and Astro-phys. Suppl. Ser. 109, 135—145 (1995).

14. D. Montes, M. J. Fernandes-Figueroa, M. Cornide, et al., "The behaviour of the excess Ca II H and K and He emissions in chromospherically active binaries". Astron. and Astrophys. 312, 221—233 (1996).

15. E. N. Parker, "Nanoflares and the solar X-ray corona". Astrophys. J. 330, 474 (1988).

16. Roming P. W. A., Kennedyb T. E., Masonb K. O., et al. The swift ultra-violet/optical telescope, (arXiv:astroph/0507413)

17. Yun-KyeongSheen, Yong-Ik. Byun, "The night sky spectrum of mount bohyun". J. Korean Astron. Soc. 37 (2), 87—90 (2004).

18. O. Thizy, C. Buil, C. Francois, C. Neiner, "Organizing a professional-amateur collaboration with a Lhires III spectrograph". Planet. and Space Sci. 56 (14), 1878—1881 (2008).

19. O. C. Wilson, "Spectrographic observations of a flare star". Publs Astron. Soc. Pacif. 73, 15 (1961).

20. B. E. Zhilyaev, Ya. O. Romanyuk, O. A. Svyatogorov, et al., "Fast colorimetry of the flare star EV Lacertae from UBVRI observations in 2004". Astron. and Astrophys. 465 (1), 235—240 (2007).

21. B. E. Zhilyaev, I. A. Verlyuk, "Observations of high-frequency activity of EV Lacertae", Flares and Flashes , Eds J. Greiner, H. W. Duer-beck, R. E. Gershberg ( Berlin: Springer—Verlag, 1994), P. 82—84, (IAUC N 151).