Безщілинний спектрограф для малих телескопів: перші результати

1Жиляєв, БЮ, 2Сергєєв, ОВ, 2Андреєв, МВ, 2Годунова, ВГ, 3Решетник, ВМ, 2Тарадій, ВК
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень, Київ, Україна
3Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Інструменти і присторої
Мова: російська
Анотація: 

Побудовано безщілинний UBVR-спектрограф для використання на малих телескопах. Тестові спостереження на телескопі Цейс-600 на піку Терскол показали, що спектрограф є ефективним інструментом для вивчення скоротічних процесів у змінних зірках з високим часовим розділенням. Спектрограф має роздільну здатність R ≈ 100 поблизу &lambda = 480 нм, похибка визначення довжини хвилі складає приблизно 3 нм. Спектрограф забезпечує помірне відношення сигнал-шум для зірок до 16m. Він дозволяє вимірювати еквівалентні ширини неблендованих ліній до 0.1 нм. Розроблене спеціальне програмне забезпечення, що базується на теорії статистики квантів, дозволяє виявляти відносні варіації 10-5-10-6 від болометричного потоку зірки. Спостереження за допомогою спектрографа дозволили виявити варіації емісій у бальмерівських лініях і лініях Ca II H, K у спалахуючої зірки EV Lac в субсекундному діапазоні. Спектроскопічний моніторинг дозволяє досліджувати спалахи зірок з малою амплітудою, виконувати детальний колориметричний аналіз плазми спалахів, визначати температури та розміри спалахів у максимумі інтенсивності блиску. Спостереження транзиту екзопланети HAT-P-1 В показали, що під час транзиту потужність хромосферної активності батьківської зірки не змінюється. Безщілинний спектрограф низкої роздільної здатності відкриває нову перспективу у дослідженнях активних процесів, що відбуваються на поверхнях зірок.

Ключові слова: малий телескоп, спектрограф