Порівняння розмірів деталей на поверхні астероїда 4 Веста, визначених із наземних та космічних спостережень

1Прокоф'єва-Михайловска, ВВ, 1Рублевский, ОМ
1Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Порівнюються значення розмірів кратерів, визначені по знімках зонда «Dawn» з орбіт навколо астероїда 4 Веста, і розмірів плям на його поверхні, отримані спектрально-частотним методом із наземних спектрофотометричних спостережень еквівалентних ширин смуги гідросилікатів і показників кольору астероїда B – V і V – R. Виявилось, що розміри кратерів і плям, що лежать на полюсах астероїда, відповідають розмірам плям, у припущенні їхнього розташування приблизно на 40...45° північної і південної широти. Приведено порівняльну таблицю для кратерів з розмірами 10...100 км. Зроблено висновок, що використання спектрально-частотного методу дозволяє визначити розміри кратерів на поверхнях астероїдів.

Ключові слова: 4 Веста, астороїд, кратер