Моделювання світіння зони H II, що містить бульбашкоподібну структуру

1Кошмак, ІО, 1Мелех, БЯ
1Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
Рубрика: Структура і динаміка Галактики
Мова: українська
Анотація: 

Методом мультикомпонентного фотоіонізаційного моделювання досліджено вплив бульбашкоподібних структур навколо областей спалахів зореутворення всередині регіонів H II на зміну форми іонізаційного спектру та на формування спостережуваних емісійних ліній. Першою та другою складовими такого моделювання є зона надзвукового та стисненого ударною хвилею зоряного вітру від центральної області зореутворення. Розподіл густини газу та електронної температури у цих складових задавався розв’язком системи рівнянь неперервності та переносу енергії з урахуванням теплопровідності. Третьою складовою є тонкий шар газу високої густини, утворений ударною хвилею зоряного вітру з навколишнього газу. Четвертим компонентом є «звичайна» зона H II. Спектри іонізаційного випромінювання задавалися з розрахованих еволюційних моделей спалаху зореутворення. Розраховано еволюційну сітку мультикомпонентних моделей з вільними параметрами, що визначають фізичні умови всередині «бульбашки». Проаналізовано вплив «бульбашки» зоряного вітру на зміну форми спектру іонізаційного випромінювання та на формування потоків у важливих емісійних лініях.

Ключові слова: бульбашкоподібні структури, зоряний вітер, моделювання