Модернізація методу аналізу вертикальної структури аэрозольної складової атмосфер планет-гігантів

1Овсак, ОС
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(6):53-67
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Розроблено комплекс програм для визначення характеру зміни з глибиною оптичної товщини аерозолю або відношення оптичних товщин аерозольної та газової складових у спектральних смугах поглинання атмосферних газів. Структурно комплекс складається з наступних блоків: розрахунок за програмою М. І. Міщенка коефіцієнтів xi розкладу індикатриси розсіяння в ряд за поліномами Лежандра і об’ємного коефіцієнта розсіяння σ0 полідисперсного середовища з заданими показником заломлення і функцією N(r) розподілу частинок за розмірами; формування інтерполяційного масиву пар модельних значень альбедо однократного розсіяння і геометричного альбедо Ag для півнескінченного однорідного середовища з параметрами, розрахованими у попередньому блоці; визначення значень альбедо однократного розсіяння шляхом порівняння розрахованих й спостережних значень геометричного альбедо для кожної точки вимірювань досліджуваної смуги поглинання атмосферного газу (з урахуванням зміни індикатриси розсіяння через релеївське розсіяння); розрахунок спектральних значень τеф ефективних оптичних глибин формування поля ін-тенсивності світла, дифузно відбитого досліджуваною атмосферою; знаходження за даними про ω і τеф розсіювальної і поглинальної складових ефективної оптичної глибини (τsеф(λ) і τvеф); визначення кількості поглинального газу NL (в км-амагат) на промені зору за даними про τvеф, а по ній — атмосферного тиску p(NL) і газової складової розсіювальної частини оптичної глибини τg0) на довжині хвилі = = 887.2 нм; за даними про τsеф(λ) і τg(λ,NL) — знаходження аерозольної складової τa(λ,NL); побудова графічної залежності від тиску перерахованих на λ0 = 887.2 нм значень τa(λ) та відношення τa(λ)/τg(λ). Комплекс програм було апробовано для аналізу даних спектро-фотометричних вимірювань інтегрального диску Юпітера у контурах сильних смуг поглинання метану з центрами на λλ 841.6, 864 і 887.2 нм у припущенні двох варіантів функції розподілу частинок за розмірами (модифікований гамма-розподіл та нормаль-но-логарифмічний). Виявлено, що для одного й того ж середовища, при близьких результатах обчислень, аналіз у моделі гамма-розподілу виконується у декілька разів швидше.

Ключові слова: аерозоль, планети-гіганти
References: 

1. В. В. Аврамчук, "Определение оптических параметров атмосферы Юпитера". Аст¬рон. циркуляр. № 484, 4—6 (1968).

2. В. В. Аврамчук, Л. А. Бугаенко, А. В. Мороженко и др., "Результаты исследований Юпитера, выполненные в Главной астрономической обсерватории АН УССР". Астрометрия и астрофизика. Вып. 31, 54—68 (1977).

3. М. С. Дементьев, А. В. Мороженко, "Зоны и полосы диска Юпитера. Различие в вертикальной структуре облачных слоев". Астрон. вестн. 24 (4), 275—287 (1990).

4. К. Ю. Ибрагимов, Численное моделирование слоистообразной облачности в атмо¬сферах планет-гигантов, ( Алма-Ата: Наука, 1990.—239 с. )

5. А. В. Мороженко, "О структуре облачного слоя Юпитера". Письма в Астрон. журн. 10 (10), 775—779 (1984).

6. А. В. Мороженко, "Вертикальная структура широтных облачных поясов Юпитера". Астрон. вестн. 24 (1), 64—76 (1985).

7. А. В. Мороженко, "Проблемы изучения вертикальных структур атмосфер планет- гигантов". Кинематика и физика небес. тел. 9 (6), 3—26 (1993).

8. А. В. Мороженко, "Вероятные пределы для размеров частиц и относительных кон¬центраций аэрозоля и метана на уровнях формирования центров полос погло¬ще¬ния метана на  727, 619, 543 и 441 нм". Кинематика и физика небес. тел. 15 (2), 110—122 (1999).

9. А. В. Мороженко, "Различие вертикальных структур облачных слоев атмосфер планет-гигантов". Кинематика и физика небес. тел. 17 (3), 261—278 (2001).

10. О. В. Мороженко, Методи і результати дистанційного зондування планетних атмосфер, ( Київ: Наук. думка, 2004.—647 с. )

11. А. В. IV. Юпи¬терМороженко, "Переопределение значений монохроматических коэффи¬циен¬тов поглощения метана с учетом тепловых режимов планет-гигантов". Кинематика и физика небес. тел. 23 (6), 337— 348 (2007).

12. А. В. Мороженко, А. С. Овсак, "Зависимости аэрозольной составляющей опти¬ческой толщины и относительной концентрации метана от глубины в атмо¬сфе¬рах планет-гигантов". Кинематика и физика небес. тел. 25 (4) (2009).

13. А. В. Мороженко, А. С. Овсак, П. П. Корсун, "Вертикальная структура облачного слоя Юпитера до и после столкновения с кометой Шумейкера — Леви 9". Ки¬не¬матика и физика небес. тел. 11 (4), 3—20 (1995).

14. А. В. Мороженко, Э. Г. Яновицкий, "Параметры вертикальной структуры верхних слоев атмосферы Юпитера". Письма в Астрон. журн. 2 (11), 549—553 (1976).

15. А. С. Овсак, "Расчет эффективной оптической глубины формирования линии по¬глощения в однородной полубесконечной планетной атмосфере при анизо¬троп¬ном рассеянии". Кинематика и физика небес. тел. 26 (1) (2010).

16. Э. Г. Яновицкий, А. С. Овсак, "Эффективная оптическая глубина формирования линии поглощения в полубесконечной планетной атмосфере". Кинематика и физика небес. тел. 13 (4), 3—21 (1997).

17. S. K. Atreya, T. M. Donahue, M. C. Festou, "Jupiter — Structure and composition of the upper atmosphere". Astrophys. J. 247 (1), L43—L47 (1981).

18. L. Axel, "Inhomogenous model of the atmosphere of Jupiter". Astrophys. J. 173 (2), 451—468 (1972).

19. J. T. II. AbsorptionBergstralh, "Methane absorption in the Jovian atmosphere". Icarus. 19 (3), 390—418 (1973).

20. J. W. Chamberlain, "The atmosphere of Venus near cloud top". Astrophys. J. 141 (4), 1184—1205 (1965).

21. D. S. Choi, A. A. Simon-Miller, "An analysis of Cassini observations regarding the structure of Jupiter’s equatorial atmosphere". American Geophysical Union’s 45th Annual Fall Meeting, 3—7 Dec. 2012, San Francisco, CA, http:// ntrs.nasa.gov/search.jsp?N=0&Ntk=All&Ntx=mode+matchallany&Ntt=Jupiter+ upper+atmosphere+structure..

22. R. E. Danielson, M. G. Tomasko, "A two-layer model of the Jovian clouds". J. Atmos. Sci. 26 (5), 889—897 (1969).

23. J. M. Dlugach, E. G. II. Yanovitskiy, "The optical properties of Venus and the Jovian planets. Methods and results of calculations of the intensity of radiation diffusely reflected from semi-infinite homogeneous atmosphere". Icarus. 22 (1), 66— 81 (1974).

24. L. P. Giver, "Intensity measurements of the CH4 bands in the region of 4350 to 10600 ". J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transpher. 19 (2), 311—322 (1978).

25. S. L. Hess, "Variations in atmospheric absorption over the disk of Jupiter and Saturn". Astro¬phys. J. 18 (1), 151—160 (1953).

26. P. G. J. Irwin, S. B. Calcutt, F. W. Taylor, Weirand, "Calculated k distribution coefficients for hydrogen- and self-broadened methane in the range 2000—9500 cm–1 from exponential sum fitting to band-modelled spectra". J. Geophys. Res. 101 (E11), 26137—26154 (1996).

27. E. Karkoschka, "Spectrophotometry of the Jovian planets and Titan at 300 to 1000 nm wavelength: The methane spectrum". Icarus. 111 (3), 967—982 (1994).

28. E. Karkoschka, "Methane, Ammonia, and temperature measurements of the Jovian planets and Titan from CCD-spectrophotometry". Icarus. 133 (1), 133— 146 (1998).

29. E. Karkoschka, M. G. Tomasko, "Methane absorption coefficients for the jovian planets from laboratory, Huygens, and HST data". Icarus. 205 (2), 674— 694 (2010).

30. J. S. Lewis, "The clouds of the Jupiter’s and the NH3—H2O and NH3—H2S systems". Icarus. 10 (3), 365—378 (1969).

31. M. I. Mishchenko, "Physical properties of the upper troposphere aerosols in the equatorial region of Jupiter". Icarus. 84 (2), 296—304 (1990).

32. A. Molina, F. Moreno, J. J. Lopes-Moreno, "Equatorial cloud structure of Jupiter derived from high resolution spectroscopy in the  6300—6825 ". Astron. and Astro¬phys. 226 (1), 311—317 (1989).

33. F. Moreno, A. Molina, "Jupiter’s atmospheric parameters derived from spectroscopic observations in the red region during the 1988 opposition". Astron. and Astro¬phys. 241 (1), 243—250 (1991).

34. Morozhenko A. V. “Monochromatic absorption coefficients of methane and ammonia with regard to thermal conditions in giant planet atmospheres.”, http://www.mao. kiev.ua/eng/dept/ssystem_morozhenko_e.html

35. A. V. Morozhenko, E. G. I. Yanovitskij, "The optical properties of Venus and Jovian planets. The Atmosphere of Jupiter according to polarimetric observations". Icarus. 18 (4), 583—592 (1973).

36. J. B. Pollack, K. Rages, K. H. Baines, et al., "Estimations of the bolometric albedo and radiance balance of Uranus and Neptune". Icarus. 65 (2/3), 442— 466 (1986).

37. M. J. Price, J. S. Hall, P. B. Boyse, al. II. et, "The physical properties of the Jovian atmo¬sphere inferred from eclipses of the Galilean satellites. 1971 apparition". Icarus. 17 (1), 49—56 (1972).

38. B. Ragent, S. Colburn, K. A. Rages, et al., "The clouds of Jupiter: Results of the Galileo Jupiter mission probe Nephelometer experiment". J. Geophys. Res. 103 (E10), 22891—22909 (1998).

39. K. Rages, R. Beebe, D. Senske, "Jovian stratospheric hazes: The high phase view from Galileo". Icarus. 139 (2), 211—226 (1999).

40. T. Saton, K. Kawabata, "Methane band photometry of the faded south equatorial band of Jupiter". Astrophys. J. 384 (1), 298—304 (1992).

41. P. H. Smith, "The vertical structure of the Jovian atmosphere". Icarus. 65 (2/3), 264—279 (1986).

42. C. R. Stoker, "Vertical cloud structure of Jupiter’s equatorial plumes". Icarus. 64, 557—575 (1985).

43. M. G. Tomasko, B. zard, L. Doose, et al., "Measurements of methane absorption by the descent imager/spectral radiometer (DISR) during its descent through Titan’s atmosphere". Planet. and Space Sci. 56 (5), 624—647 (2008).

44. M. G. Tomasko, R. A. West, N. D. I. Castillo, "Photometry and polarimetry of Jupiter at large phase angle. Analysis of imaging data of a prominent belt and a zone from Pioneer 10". Icarus. 33 (3), 558—592 (1978).

45. S. J. Weidenscilling, J. S. Lewis, "Atmospheric and cloud structures of the Jovian planets". Icarus. 20 (4), 465—476 (1973).

46. R. A. West, M. G. III. Tomasko, "Spatially resolved methane band photometry of Jupiter. Cloud vertical structures for several axisymmetric bands and the Greate Red Spot". Icarus. 41 (2), 278—292 (1980).

47. J. H. Woodman, W. D. Cohran, D. B. Slavsky, "Spatially resolved reflectivities of Jupiter during the 1976 opposition". Icarus. 37, 73—83 (1979).