Мультикомпонентне моделювання світіння низькометалічних зон H II

1Кошмак, ІО, 1Мелех, БЯ
1Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
Рубрика: Структура і динаміка Галактики
Мова: українська
Анотація: 

Методом мультикомпонентного фотоіонізаційного моделювання досліджено вплив бульбашкоподібних структур навколо спалахів зореутворення всередині низькометалічних зон H II на зміну форми іонізаційного спектру та на формування деяких емісійних ліній. Радіальний розподіл густини та інших фізичних параметрів всередині бульбашкоподібних структур розраховано Уївером та ін. [Weaver R. et al. Astrophys. J.—1977.—218.—P. 377]. Перший та другий компоненти таких моделей описують відповідно зону вільного розширення супервітру від центральної області зореутворення та розріджений гарячий газ каверни, термалізований зворотною ударною хвилею. Розподіл густини газу та електронної температури в цих компо-нентах задавався розв’язком системи рівнянь неперервності та переносу енергії з урахуванням теплопровідності. Третім компонентом є тонкий шар газу високої густини, утворений прямою ударною хвилею зоряного вітру з газу, що оточує бульбашку. Густина газу в ній отримана з умови ізобарності на контактному розриві між другим та третім компонентами. Спектри іонізаційного випромінювання задавалися з розрахованих нами еволюційних моделей спалаху зореутворення. Розраховано еволюційну сітку мультикомпонентних низькометалічних моделей з вільними параметрами, що визначають фізичні умови всередині бульбашки. Проаналізовано вплив бульбашки зоряного вітру на зміну форми спектру іонізаційного випромінювання та на формування потоків у важливих емісійних лініях за низької металічності.

Ключові слова: бульбашкоподібні структури, метод, спалахи