Поляриметрія астероїда Е-типу 64 Ангеліна

1Зайцев, СВ, 1Киселев, ММ, 1Розенбуш, ВК, 2Колесников, СВ, 3Антонюк, КА
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Науково-дослідний інститут "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університета імені І.І.Мечнікова, Одеса, Україна
3Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Наводяться результати поляриметричних спостережень виcокоальбедного астероїда 64 Ангелінa у діапазоні фазових кутів 0.8...24.3°. Спростереження провадилися у періоди 28 вересня — 9 жовтня 2008 р., 15 листопада 2011 р. і 18 вересня 2012 р. на 1.25-м і 2.6-м теле-скопах Кримської астрофізичної обсерваторії за допомогою п'ятиколірного двопроменевого фотополяриметра і одноканального фотометра-поляриметра відповідно. Наші спостереження підтверджуть наявність поляриметричного опозиційного ефекту для астероїда 64 Ангеліна на малих фазових кутах та добре узгоджуються з іншими спостереженнями. Отримані результати аналізуються у рамках відомих моделей розсіяння світла реголітними поверхнями.

Ключові слова: астероїд, розсіювання світла