Спектр комети C/2009 P1 (Garradd) в оптичному діапазоні довжин хвиль

1Шубіна, ОС, 1Корсун, ПП, 2Афанасьєв, ВЛ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Спеціальна астрофізична обсерваторія РАН, Нижній Архиз, Росія
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної систем
Мова: російська
Анотація: 

Виконано аналіз спектрів помірного розділення в діапазоні λλ = 380...540 нм, отриманих для комети C/2009 P1 (Garradd), коли вона перебувала на відстані 1.96 а. о. від Сонця і 1.36 а. о. від Землі. Спостереження проведено у первинному фокусі 6-м телескопа БТА (САО РАН) з використанням фокального редуктора SCORPIO. Ототожнено емісії молекул C2, C3, CN, NH2, CH, CH+ і CO+ у комі комети. Усього зареєстровано 148 емісійних деталей. Газопродуктивність молекул визначено за допомогою моделі Хазера. Відношення газопродуктивностей дорівнюють lg[Q(C2)/Q(CN)] = 0.26 і lg[Q(C3)/Q(CN)] = -1.09. Газопродуктивність молекули С2 складає 4.84·1026 мол/с, а С3 — 2.16·1025 мол/с.

Ключові слова: C/2009 P1 (Garradd), газопродуктивність, комети