Модель пилового хвоста комети C/2011 L4 (PANSTARRS)

1Харчук, СВ, 1Корсун, ПП
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Представлено результати динамічного моделювання процесу формування пилового хвоста комети C/2011 L4 (PANSTARRS). Для модельної побудови пилового хвоста були простежені траєкторії 100 млн пилових частинок, розміри, напрями та моменти вильоту і початкові швидкості для яких були задані за допомогою алгоритму Монте-Карло. Отриманий тривимірний модельний хвіст було спроектовано на небесну сферу для порівняння з даними спостережень. Було відтворено розподіл яскравості та синхронні смуги у пиловому хвості комети. Поясненням формування смуг може бути різний темп виділення речовини з активної області в залежності від того, розташована вона на освітленій чи на затіненій стороні ядра комети, що обертається. Згідно з нашими модельними дослідженнями спостережений хвіст міг бути сформований пиловими частинками розмірами від 0.22 до 82 мкм, швидкості вильоту яких становили від 460 до 12 м/с, а показник степеня закону їхнього розподілу по розмірах дорівнює –3.1. Наші модельні експерименти показали, що період осьового обертання комети становить 17.2 год.

Ключові слова: C/2011 L4, пиловий хвіст комети