Маси оболонок і відстані до планетарних туманностей: IC 5117 і NGC 7293

1Мелех, БЯ, 1Демчина, АВ, 1Головатий, ВВ
1Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
Рубрика: Структура і динаміка Галактики
Мова: російська
Анотація: 

Розроблено методику самоузгодженого визначення маси іонізованого газу в оболонках планетарних туманностей (ПТ) і відстані D до них, основану на розрахунку оптимізованих фотоіонізаційних моделей їхнього світіння (ОФМС). Разраховано моделі «молодої» туман-ності ІС 5117 і «старої» NGC 7293. Визначено Mi = 0.0056M☉ і D = 1287 пк для IC 5117 і Mi = 0.681M☉ і D = 201 пк для NGC 7293 відповідно. Радіальний розподіл густини газу в оболонці ПТ задавався близьким до «нормального» апроксимаційним виразом, знайденим нами раніше на основі аналізу карти ізофот 12 ПТ [Астрон. журн.— 1992.—69.—С. 1166—1178]. Маса іонізованого газу в оболонці туманності визначалася у процесі розрахунку ОФМС шляхом інтегрування радіального розподілу густини за об’ємом оболонки. Відстань до туманності визначалась також під час розрахунку ОФМС як один з її вільних параметрів, шляхом порівняння модельного потоку в лінії H β на заданій оптимізатором відстані до Землі з відповідним спостережуваним потоком. Знайдені таким чином значення D порівнюються з даними інших досліджень.

Ключові слова: IC 5117, NGC 7293, планетарна туманність