Про можливість розділення аерозольного і метанового поглинання у довгохвильовій ділянці спектру планет-гігантів

1Мороженко, ОВ, 1Овсак, ОС
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Розроблено метод визначення аерозольної поглинальної складової τκэф ефективної оптичної глибини, в основу якого покладено неправдоподібний ефект зменшення аерозольної розсіювальної складової τaэф на залежності від атмосферного тиску P, отриманій при τκэф = 0. Саме усунення цього ефекту шляхом підбору значення τκэф й дозволяє визначити значення останнього. Апробація методу на даних спостережень Північного Екваторіального Поясу (NEB) диска Юпітера у смугах поглинання метану на 619 і 727 нм дозволила визначити значення τκэф та уявної частини показника заломлення аерозольних частинок (ni = 0.00063, 0.00065, 0.0007, 0.00069 відповідно на λλ 605.5, 631.3, 714.7 та 741.4 нм), а також уточнити характеристику вертикальної структури хмарового шару планети.

Ключові слова: аерозольна і метанове поглинання, планети-гіганти, Юпітер