Фiзичнi параметри нейтральної складової коми комети 103P/Гартлі 2

Клещонок, ВВ, Лук'яник, ІВ, Чурюмов, КІ, Пономаренко, ВО
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Отримано деякі фізичні параметри нейтральної складової коми комети 103/P Гартлі в рамках моделей Газера і Шульмана. Для компенсації швидкого власного руху комет при фотометричних спостереженнях досліджуються дві методики: відновлення зображення алгоритмами розв’язання оберненої задачі і метод ефективних діафрагм. Показано, що метод ефективних діафрагм використовувати доцільніше.

Ключові слова: власний рух комет, коми комет