Інструментальний контур спектрографа сонячного телескопа АЦУ-5 Головної астрономічної обсерваторії НАН України

1Осіпов, СМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Інструменти і пристрої
Мова: російська
Анотація: 

Описано прилад, який дозволяє швидко і точно виміряти інструментальний контур (ІК) спектрографа високої роздільної здатності за допомогою джерела монохроматичного випромінювання. Перехід від спостережень спектру Сонця до вимірювань ІК і навпаки здійснюється поворотом тільки одного додаткового дзеркала целостата. За допомогою газового Не-Ne-лазера ЛГН-302 на спектрографі сонячного телескопа АЦУ-5 проведено вимірювання ІК у 2-му, 3-му і 4-му порядках спектру на довжині хвилі 632.9 нм. Моніторинг ІК протягом спостережного сезону виявив зміни півширини ІК у межах 10 % та залежність ІК від температури повітря у спектрографі. Наголошується важливість врахування відмінності ІК некогерентного сонячного світла і частково когерентного пучка від лазера. Запропонована методика оцінки ступеня когерентності лазерного пучка при вимірюваннях ІК.

Ключові слова: інструментальний контур, сонячний телескоп