Інструментальний контур спектрографа сонячного телескопа АЦУ-5 Головної астрономічної обсерваторії НАН України

1Осіпов, СМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(5):72-
Start Page: Інструменти і пристрої
Мова: російська
Анотація: 

Описано прилад, який дозволяє швидко і точно виміряти інструментальний контур (ІК) спектрографа високої роздільної здатності за допомогою джерела монохроматичного випромінювання. Перехід від спостережень спектру Сонця до вимірювань ІК і навпаки здійснюється поворотом тільки одного додаткового дзеркала целостата. За допомогою газового Не-Ne-лазера ЛГН-302 на спектрографі сонячного телескопа АЦУ-5 проведено вимірювання ІК у 2-му, 3-му і 4-му порядках спектру на довжині хвилі 632.9 нм. Моніторинг ІК протягом спостережного сезону виявив зміни півширини ІК у межах 10 % та залежність ІК від температури повітря у спектрографі. Наголошується важливість врахування відмінності ІК некогерентного сонячного світла і частково когерентного пучка від лазера. Запропонована методика оцінки ступеня когерентності лазерного пучка при вимірюваннях ІК.

Ключові слова: інструментальний контур, сонячний телескоп
References: 

1. С. И. Ганджа, "Инструментальный контур V порядка солнечного спектрографа ГАО АН УССР". Астрометрия и астрофизика. Вып. 52,—C. 49—52. (1984).

2. Э. А. Гуртовенко, "Солнечная спектроскопия высокого разрешения с монохроматорами двойной дифракции". Астрометрия и астрофизика. Вып. 41, 15—28 (1980).

3. Э. А. Гуртовенко, Р. И. Костык, "Монохроматор двойной дифракции ГАО АН УССР с цифровым устройством для наблюдений и обработки солнечного спектра". Астрометрия и астрофизика. Вып. 39, 88—94 (1979).

4. А. Н. Зайдель, Г. В. Островская, Ю. И. Островский, Техника и практика спектроскопии, ( М.: Наука, 1976.—392 c.)

5. В. Н. Карпинский, "Методика определения контуров линий солнечного спектра с фотоэлектрическим монохроматором двойного прохождения". Изв. ГАО АН СССР. 24 (2), 84—143 (1965).

6. Е. А. Кохан, Н. И. Печинская, "Инструментальный контур спектрофотометра двойной дифракции с цифровой регистрацией". Солнеч. данные. 12, 84—89 (1973).

7. E. A. Gurtovenko, L. I. Fedorenko, "The use of a laser beam for investigating the instrumental profile of a double-pass solar spectrograph". Solar Phys. 6, 465—475 (1969).

8. Buerenvan, H. Nieuwenhuijzen, "Determination of the instrumental profile of the Utrecht Solar Spectrograph by use of a laser". Bull. Astron. Inst. Netherl. 18 (3), 170—174 (1966).