Визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Метод ізофот

1Кравцов, ФІ, 1Лук'яник, ІВ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Динаміка і фізика тіл Сонячної систем
Мова: російська
Анотація: 

Розглядається новий метод ізофот для визначення фізичних параметрів газу в нейтральних атмосферах комет. Проводиться порівняння з методом кругових діафрагм. Застосування методу ізофот до фотометричних спостережень комети 2009/P1 (Garradd) показало його повну придатність для отримання гідродинамічної швидкості витікання газу і часу життя молекул в нейтральних атмосферах комет.

Ключові слова: атмосфери планет, фізичні параметри газу