Нова версія каталогу фотографічного огляду північного неба (фон-2.0), одержана за результатами сканування астронегативів

1Яценко, АІ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Позиційна та теоретична астрономія
Мова: російська
Анотація: 

Платівки північного неба, отримані по програмі ФОН, були відскановані на сканерах «Microtek ScanMaker 9800XL TMA» і «Epson Expression 10000XL». 1600 з них були використані для одержання прямокутних координат зір. Після астрометричної редукції був створений каталог екваторіальних координат і блиску більш ніж 15 млн зір. Середні квадратичні похибки положень і В-величин зір каталогу (від –2° до 90° за схиленням) залежать в основному від положення на платівці, кратності перекриття (може досягати восьми) і зоряної величини. Оцінки цих похибок за внутрішньою збіжністю лежать у межах 0.1...0.4" для координат і 0.05...0.2m для зоряних величин.

Ключові слова: зоряний каталог, оцифрування астронегативів, програма ФОН
References: 

1. Андрук В. М., Бутенко Г. 3., Яценко А. І. Фотометрія платівок, оцифрованих сканером Microtek ScanMaker 9800XL ТМА // Кинематика и физика небес. тел.—2010.—26, № 3.—С. 76—82.
2. Андрук В. Н., Иванов Г. А., Погорельцев М. Т., Яценко А. И. Об опыте использования сканера для измерений и фотометрии пластинок программы ФОН // Кинематика и физика небес. тел.—2005.—21, № 5.—С. 396—400.
3. Андрук В., Пакуляк Л. Дослідження можливості використання сканерів Microtek для фотометрії зір // Журн. фіз. досліджень.—2007.—11, № 3.— С. 329—333.
4. Головня В., Андрук В., Яценко А. Астрометрія платівок ПША, оцифрованих сканером Microtek ScanMaker 9800XL TMA // Журн. фіз. досліджень.— 2010.—14, № 2.—С. 2902.
5. Кислюк В. С., Яценко А. И., Иванов Г. А., Пакуляк Л. К., Сергеева Т. П. ФОНАК: астрографический каталог программы ФОН // Кинематика и физика небес. тел.— 2000.—16, № 6.—С. 483—496.
6. Колчинский И. Г., Онегина А. Б. План фотографирования неба на широкоугольных астрографах // Астрометрия и астрофизика.—1977.—Вып. 33.—С. 11—16.
7. Яценко А. И., Андрук В. Н., Головня В. В., Пакуляк Л. К., Иванов Г. А. Результаты сканирования снимков 60-й зоны программы ФОН — методика редукции измерений, характеристика выходного каталога // Кинематика и физика небес. тел.—2011.—27, № 5.—С. 249—256.