Характеристики малорозмірних фрагментів космічного сміття за даними спостережень в обсерваторії на піку Терскол

Бахтігараєв, НС, Льовкіна, ПА, Рихлова, ЛВ, Чазов, ВВ, Сергєєв, ОВ, Карпов, МВ
Рубрика: Проблеми астрономії
Мова: російська
Анотація: 

Телескоп «Цейс-2000» Міжнародного центру астрономічних і медико-екологічних досліджень Національної академії наук України (обсерваторія на піку Терскол) з апертурою 2 м є найбільшим у Європі інструментом, який регулярно використовується для досліджень космічного сміття поблизу геостаціонарної орбіти. Одним з основних завдань є виявлення та визначення характеристик малорозмірних фрагментів космічного сміття, недосяжних для інших телескопів. Під час спостережень у фотометричні ночі виявляються 4-5 нових фрагментів 17—20m, які раніше не спостерігались. Приводяться параметри орбіт та фізичні характеристики кількох малоразмірних фрагментів сміття, виявлених при спостереженнях у Терскольській обсерваторії в 2014—2015 рр.

Ключові слова: космічне сміття, пік Терскол
References: 

1. Касименко Т. В., Микиша А. М., Рыхлова Л. В., Смирнов М. А. Взрывы на геостационарной орбите // Столкновения в околоземном пространстве (Космический мусор). — М.: Космосинформ, 1995.—C. 159—168.

2. Kiladze R., Sochilina A. Theory of motion of geostationary satellites. —Tbilisi: Ilia state university, 2010.—148 p.

3. Levkina P., Bakhtigaraev N., Sergeev A., Chazov V. Determination of physical characteristics of small-size space debris in GEO // Proc. of the 6th European Conference on Space Debris, 22—25 April 2013, Darmstadt, Germany. ESA SP-723, August 2013.

4. Tarady V., Yatskiv Ya. The new 2m RCC Telescope in the Northern Caucasus for modern astronomical research // Astron. and Astrophys. Trans.—1997.—N 13.—P. 19— 21.

5. Vallado D. A., Crawford P., Hujsak R., Kelso T. S. Revisiting Spacetrack Report N 3 // American Institute of Aeronautics and Astronautics. AIAA paper N 2006-6753. 2006.—(http://celestrak.com/publications/AIAA/2006-6753/).