Дослідження космічного сміття в обсерваторії на піку Терскол

Бахтігараєв, НС, Льовкіна, ПА, Рихлова, ЛВ, Сергєєв, ОВ, Тарадій, ВК, Карпов, МВ, Чазов, ВВ
Рубрика: Проблеми астрономії
Мова: російська
Анотація: 

В рамках міжнародної програми «Астрономія у Приельбруссі» на спостережному комплексі телескопа «Цейс-2000» Міжнародного центру астрономічних і медико-екологічних досліджень Національної академії наук України (обсерваторія на піку Терскол) проводяться дослідження об’єктів космічного сміття за даними оптичних вимірювань. Метою досліджень є виявлення, каталогізація і визначення фізичних характеристик малорозмірних фрагментів космічного сміття, підтримання каталогів орбіт, дослідження впливу негравітаційних збурень на орбі-тальний рух та еволюцію орбіт таких фрагментів.

Ключові слова: космічне сміття, пік Терскол
References: 

1. Levkina P., Bakhtigaraev N., Sergeev A., Chazov V. Determination of physical characteristics of small-size space debris in GEO // Proc. of the 6th European Conference on Space Debris, 22—25 April 2013, Darmstadt, Germany. ESA SP-723, August 2013.

2. Tarady V., Yatskiv Ya. The new 2m RCC telescope in the Northern Caucasus for modern astronomical research // Astron. and Astrophys. Trans.—1997.—N 13. P. 19—21.