Динаміка трансформації фігури Землі

1Церклевич, АЛ, 1Заяць, ОС, 1Шило, ЄО
1Національний університет "Львівська Політехніка", Львів, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(3):54-69
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

Вивчається планетарна динаміка вікових змін форми Землі на основі апроксимації висот поверхні літосфери двовісним еліпсоїдом. За даними ГНСС-вимірювань на перманентних станціях у північній і південній півкулях в сучасну епоху, а також на основі моделей палеореконструкцій материків і водної поверхні виявлені трендові закономірності вікових змін параметрів фігури Землі.

Ключові слова: вікові зміни, ГНСС-вимірювання, фігура Землі
References: 

1. Ю. В. Баркин, "Вековые вариации фигуры Земли в современную эпоху", Современное состояние наук о Земле, ( М.: Изд—во Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2011), С. 183—187.

2. Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звезды [Электронный ресурс]. — Киев, 2011.—305 с.

3. П. М. Зазуляк, В. І. Гавриш, Е. М. Євсєєва та ін., Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань, ( Навчальний посібник)

4. Г. У. Менард, Геология дна Тихого океана, ( М.: Мир, 1966.—275 с.)

5. Г. А. Мещеряков, А. Л. Церклевич, Гравитационное поле, фигура и внутреннее строение Марса, ( Киев: Наук. думка, 1987.—240 с.)

6. Павленкова Н. И. Нерешенные проблемы глобальной тектоники и возможные пути их решения [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=deVM7FB29FE

7. К. Ф. Тяпкин, К. Ф. Кивелюк, Изучение разломных структур геолого-геофизическими методами, ( М.: Недра, 1982.—239 с.)

8. А. Л. Церклевич, "Определения размеров и ориентировки обобщенной фигуры Марса". Письма в Астрон. журн, 1977. 3 (12), 562—565 (1977).

9. А. Л. Церклевич, О. С. Заяць, "Геодинамічна еволюція фігури Землі та Марса". Геодинаміка, 2012. № 2 (13) (2012).

10. Blakey R. Global Paleogeography [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www2.nau.edu/rcb7/globaltext2.html.

11. A. C. Maloof, G. P. Halverson, J. L. Kirschvink, et al., "Combined paleomagnetic, isotopic, and stratigraphic evidence for true polar wander from the Neoproterozoic Akademikerbreen Group, Svalbard, Norway". Geol. Soc. Amer. Bull, 2006. 118 (9/10), 1099—1124 (2006).

12. National Centers for Environmental Information, ETOPO1 Global Relief Model [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html.

13. Scripps Orbit and Permanent Array Center database [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sopac.ucsd.edu/ sector. shtml.

14. X. Wu, X. Collilieux, Z. Altamimi, et al., "Accuracy of the international terrestrial reference frame origin and Earth expansion". Geophys. Res. Lett, 2011. 38 (13), 124—129 (2011).