Зіткнення з метеороїдами як один з можливих механізмів розпаду кометних ядер

1Гулієв, АС
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(4):68-80
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

Подаються результати статистичного аналізу динамічних параметрів 114 комет, що зазнали поділу ядер. Список досліджуваних об’єктів містить реально розділені комети, фрагменти кометних пар, зниклі комети і деякі комети з крупномасштабними утвореннями в атмосфері. Досліджено окремі аспекти такої гіпотези: поділ відбувається в результаті зіткнень кометних ядер з метеороїдними роями. Для перевірки цієї гіпотези аналізується розташування орбіт розділених комет відносно зони, що охоплює рух 58 метеорних потоків із каталогу Кука. Знайдено кількість N вузлів орбіт розділених комет відносно площини кожного рою на відстанях 0.001, 0.005, 0.01, 0.05 і 0.1 а. о. Для визначення ступеня надлишковості N запропоновано спеціальний алгоритм обчислень, який дозволяє знайти математичне сподівання і дисперсію для кількості таких вузлів. Порівняльний аналіз параметра N с математичним сподіванням с урахуванням дисперсії в 29 випадках дозволяють зробити висновок про його надлишковість. Це означає, що зіткнення комет з метеороїдами в роях можна вважати однією із можливих причин їхнього розпаду. Аналогічним чином протестовано пояси астероїдів та Койпера як зони руху величезної кількості спорадичних метеороїдів. Згідно з результатами розрахунку перший із них може вважатися найефективнішою зоною розпаду періодичних комет.

Ключові слова: комета, метеороїд, розпад
References: 

1. А. С. Гулиев, Происхождение короткоперигелийных комет, ( Баку: Elm, 2010.—151 с.)

2. A. С. Гулиев, Ш. А. Набиев, "Кометы-близнецы". Астрон. журн. Азербайджана, 2006. 1—2, 5—9 (2006).

3. В. Е. Гмурман, Теория вероятностей и математическая статистика, ( М.: Высш.шк., 2003.—479 с.)

4. X. И. Ибадинов, Дезинтеграция кометных ядер, (Дисc. д-ра физ.-мат. наук.—М.: Ин-т космич. исслед. РАН, 1998.—296 с.)

5. H. Boehnhardt, "Comet splitting — observations and model scenarios". Earths, Moon, Planets, 2005. 89, 91—115 (2005).

6. A. F. Cook, "A working list of meteor streams", Evolutionary and Physical Properties of Meteoroids , Eds C. L. Hemenway, P. M. Millman, A. F. Cook Washington, 1973, NASA SP—319, P. 183—191.

7. A. S. Guliev, G. I. Kokhirova, U. D. Poladova, "Comet outbursts and the meteor showers". Proc. of the Meteoroid 2013 conf. / Eds T. J. Jopek, et al. , P. 263—266(A. M.: Univ. Press, 2013)

8. D. W. Hughes, "Meteoroids and Their Parent Bodies". Proc. Internat. Conf. , P. 15—28(Bratislava:Astron. Inst., Slovak Acad. Sci., 1993)

9. B. G. Marsden, G. V. Williams, Catalogue of cometary orbits: 17-th edition, ( Cambridge: SAO, 2008.—207 р.)

10. L. Neslusan, "The meteoroid streams crossing the frequently outbursting comet 29P/Schwassmann-Wachmann". Planet. and Space Sci, 2014. 101, 162 —169 (2014).

11. L. Neslusan, O. Ivanova, M. Husarik, et al., "Dust productivity and impact collision of the asteroid (596) Scheila". Planet. and Space Sci, 2016. 125, 37—42 (2016).

12. E. Pittich, "Space dislribution of the splitting and outbursts of comets". Bull. Astron. Inst. Czech, 1971. 22, P143—153 (1971).