Історико-біографічне дослідження життя та творчості Бориса Євгеновича Сємейкіна (1900-1938)

1Балишев, МА
1Центральний державний науково-технічний архів України, Харків, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(2):71-75
Start Page: Історико-астрономічні дослідження
Мова: українська
Анотація: 

Проведено документально-біографічне дослідження життя та творчості харківського астронома-планетолога Бориса Євгеновича Сємейкіна, який трагічно загинув у катівнях НКВС у 30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Б. Є. Сємейкін, затемнення, спектрогеліоскоп, фотометрія планет, Харківська астрономічна обсерваторія
References: 

1. Архів Науково-дослідного інституту астрономії ХНУ імені В. Н. Каразіна (Журнали спостережень, Журнали засідань кафедри астрономії, накази по ХАО, 1931—1936 рр. ).

2. Архів Російської академії наук. Ф. 543. Оп. 4. Спр. 1673. 2 арк.

3. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Изменения на Юпитере и Сатурне по данным фотометрических наблюдений за 1932—1934 гг. Астрон. журн. 1935. 12. № 5. С. 409—423.

4. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Изучение физических условий на планетах фотометрическими методами. Мироведение. 1934. 23. № 6. С. 398—413.

5. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Исследование распределения яркости по диску Юпитера через светофильтры. Астрон. журн. 1934. 11.№2.С. 126—131.

6. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Монохроматическая фотометрия Сатурна и его колец. Астрон. журн. 1933. 10. № 4. С. 381—389.

7. Барабашов Н. П. Об экспедиции АО ХГУ для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. Мироведение. 1936. 25. № 6. С. 14—22.

8. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Первый советский спектрогелиоскоп. Мироведение. 1936. 25. № 6. С. 39—53.

9. Барабашов Н. П., Семейкин Б. Е. Фотографическая фотометрия Марса через светофильтры. Астрон. журн. 1934. 11.№3. С. 115—224.

10. Державний архів Харківської області. Ф. 5875. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 11-12-об.

11. Державний архів Харківської області. Ф. 6452. Оп. 2. Спр. 2333. Т. 1-2. 322 арк.

12. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1928.№2. С. 14—15.

13. Семейкин Б. Е. Фотографическая фотометрия Луны в полутени во время затмения 2 апреля 1931 г. Астрон. журн. 1934. 11. № 1. С. 73— 76.

14. Сємейкін Б. Є. Фотометричні дослідження півтіні й бордюра земної тіні під час затемнення Місяця 8 грудня 1927 р. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії (ХДУ). 1931. № 3. С. 53—62.

15. Список членов Русского общества любителей мироведения, его научных корреспондентов, сотрудников и наблюдателей. — Ленинград: Госуд. Типо-я в ар. М. Волковича. 1927. 64 с.

16. Чеканов Н. А. Биографический словарь бывших питомцев Первой Харьковской гимназии за истекшее столетие. 1805—1905 — Х.: Русская Типо-Литография. 1905. 441 с.

17. Admissions de Nouveaux Societaires. L’Astronomie. 1926. 40. P. 300.

18. Jewdokimow N. Beobachtungen des Merkurdurchganges am 7 Mai 1924 auf der Charkower Sternwarte. Astron. Nachrichten. 1924. 222. № 5315. S. 175—176.

19. Jewdokimow N. Beobachtungen der Mondfinsternis 1924 August 14. Astron. Nachr. 1925. 224. N 5361. S. 159—161.

20. Semeikine B. Halo Solaire. L’Astronomie. 1927. 41. P. 288.

21. Semejkin B., Barabascheff N. Luxmetrische und aktinometrische Beobachtungen wahrend der Sonnenfinsternis des 28 November 1928. Astron. Nachr. 1929. 236. N 5658. S. 287—290.

22. Semejkin B. Photometrische Untersuchung eines Spektrogramms des Komete № 1930 C (Wilk). Astron. Nachr. 1931. 241. N 5778. S. 307—310.

23. Semejkin B., Barabascheff N. Ober den Einfluss der Temperatur auf die charakteristische Kurve (Gradation) der photographischen Platte. Astron. Nachr. 1929. 236. N 5662. S. 353—358.

24. Semejkin B., Barabascheff N. Ober die Wirkung der Temperatur auf die photographische Platte. Z. wiss. Photogr. 1930. 28. N 6. S. 221—228.