Каталог астероїдів з оцифрованих фотографічних платівок програми ФОН

1Шатохіна, СВ, 2Казанцева, ЛВ, 1Їжакевич, ОМ, 1Андрук, ВМ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(5):70-78
Start Page: Позиційна і теоретична астрономія
Мова: російська
Анотація: 

На основі результатів обробки оцифрованих фотографічних спостережень, виконаних у 1981—1995 рр. за програмою Фотографічного огляду північного неба, отримано каталог екваторіальних координат і зоряних величин 2162 астероїдів та 11 комет. Виконано порівняння положень з ефемеридою JPL DE431. Як результат порівнянь отримано середні значення (О - С)αδ за усіма положеннями, що становлять -0.08" и 0.04", та їхні середні квадратичні похибки, рівні 0.70" и 0.64" по координатах α и δ відповідно. Встановлено, що для 54 астероїдів момент спостережень передує моменту відкриття самого астероїда, а спостереження чотирьох із них можна вважати найбільш ранніми з усіх відомих спостережень цих астероїдів.

Ключові слова: астероїди, каталог положень, положення
References: 

1. Андрук В. М., Бутенко Г. 3., Яценко А. И. Фотометрия пластинок, оцифрованных сканером MICROTEK SCANMAKER 9800XL TMA. Кинематика и физика небес. тел. 2010. 26. № 3. C. 75—81.

2. Андрук В. Н., Иванов Г. А., Погорельцев М. Т., Яценко А. И. Об использовании сканера для определения координат и фотометрии звёзд на пластинках программы ФОН. Кинематика и физика небес. тел. 2005. 21. № 5. С. 396—400.

3. Андрук В., Пакуляк Л. Дослідження можливості використання сканерів Microtek для фотометрії зір. Журн. фіз. досліджень. 2007. 11. № 3. C. 329—333.

4. Андрук В. Н., Пакуляк Л. К., Головня В. В., Иванов Г. А., Яценко А. И., Шатохина С. В., Ижакевич Е. М. Каталог экваториальных координат и В-величин звезд программы ФОН. Кинематика и физика небес. тел. 2016. 32. № 5. С. 74—80.

5. Андрук В. Н., Пакуляк Л. К., Головня В. В., Шатохина С. В., Ижакевич Е. М., Процюк Ю. И., Еглитис И., Еглите М., Казанцева Л. В., Рельке Е., Иулдошев К. Х., Муминов М. М. О фотометрии звезд с оцифрованных астронегативов. Наука и инновации. 2017. 13(1). С. 17—27.

6. Андрук В. М., Іванов Г. О., Яценко А. І., Головня В. В., їжакевич О. М., Пакуляк Л. К., Шатохіна С. В. Астрометрія платівок ПША, оцифрованих двома типами сканерів. Розділення зображень зір двох експозицій. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Астрономія. 2012. № 48. C. 11—13.

7. Головня В., Андрук В., Яценко А. Астрометрія платівок ПША, оцифрованих сканером MICROTEK SCANMAKER 9800XL TMA. Журн. фіз. досліджень. 2010. 14. № 2. C. 1—8.

8. Иванов Г., Пакуляк Л., Шатохина С., Ижакевич Е., Казанцева Л., Андрук В. Цифровой архив УкрВО: первые результаты обработки пластинок с телами Солнечной системы. Изв. Глав. астрон. обсерватории в Пулкове. 2013. 220. С. 501—506.

9. Казанцева Л. В., Шатохина С. В., Процюк Ю. И., Ковылянская О. Э., Андрук В. Н. Результаты обработки оцифрованных фотографических наблюдений Плутона из коллекций УкрВО. Кинематика и физика небес. тел. 2015. 31. № 1. C. 58—80.

10. Калтыгина С. В., Майор С. П., Мороз Г. В., Середа Е. М., Шатохина С. В. Положения избранных малых планет в 1971—1982 гг. — Киев, 1985. — 35 с. (Рукопись деп. в ВИНИТИ, № 8619-В85).

11. Шатохіна С. В., Головня В. В., Андрук В. М. Ресурс УкрВО для задач пошуку, перевідкриття та уточнення орбіт астероїдів. Вісник КНУ м. Т. Шевченка. Сер. Астрономія. 2017. № 55. C. 6—9.

12. Шатохіна С., Казанцева Л., Андрук В., Процюк Ю. Система Плутона з оцифрованих зображень фотографічних платівок. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Астрономія. 2016. N 1 (53). С.24—29.

13. Яценко А. И., Андрук В. Н., Головня В. В., Пакуляк Л. К., Иванов Г. А. Результаты сканирования снимков 60-й зоны программы ФОН — методика редукции измерений, характеристика выходного каталога. Кинематика и физика небес. тел. 2011. 27. № 5. C. 49—59.

14.V. Andruk, V. V. Golovnya, G. A. Ivanov, E. M. Izhakevich, L. K. Pakuliak, Yu. I. Protsyuk, S. V. Shatokhina, A. I. Yatsenko, and M. M. Muminov, “Compilation of catalog of stellar equatorial coordinates and B-magnitudes using UkrVO plate database,” Odessa Astron. Publ. 27, 53–54 (2014).

15.V. M. Andruk, L. K. Pakuliak, V. V. Golovnia, G. A. Ivanov, O. M. Yizhakevych, Yu. I. Protsyuk, and S. V. Shatokhina, “Catalog of positions and B-magnitudes of stars in the circumpolar region of the Northern Sky Survey (FON) project,” Odessa Astron. Publ 28, 192–195 (2015).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2015.28.70725

16.V. M. Andruk, A. P. Vidmachenko, and Yu. M. Ivashchenko, “Processing of CCD frames of images of star fields without the frame of a flat field using new software in program shell of MIDAS/ROMAFOT,” Kinematics Phys. Celectial Bodies, Suppl., No. 5, 544–550 (2005).

17.I. Eglitis, M. Eglite, S. V. Shatokhina, and V. M. Andruk, “Obtaining positions of asteroids from digitized processing of photographic observations in Baldone observatory (code, 069),” Odessa Astron. Publ. 29, 123–125 (2016).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2016.29.85128

18.V. V. Golovnya and S. P. Major, Positions of Selected Minor Planets Obtained from the Golosiiv Photographic Observations (2001). http://gua.db.ukr-vo.org/starcata-logs.php?whc=asteroids.

19.L. Pakuliak, V. Andruk, V. Golovnia, S. V. Shatokhina, G. A. Ivanov, A. I. Yatsenko, and T. P. Sergeeva, “FON: from start to finish,” Odessa Astron. Publ. 29, 132–135 (2016).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2016.29.85140

20.Yu. I. Protsyuk, V. N. Andruk, and L. V. Kazantseva, “Software for processing of digitized astronegatives from archives and data bases of virtual observatory,” Odessa Astron. Publ. 27, 59–60 (2014).

21.Yu. I. Protsyuk, O. E. Kovylianska, S. V. Protsyuk, and V. M. Andruk, “Results of processing of astronegatives with commercial scanner,” Odessa Astron. Publ. 27, 63–64 (2014).

22.H. Relke, Yu. I. Protsyuk, and V. M. Andruk, “The compiled catalogue of photoelectric UBVR stellar magnitudes in the Tycho2 system,” Odessa Astron. Publ. 28, 211–212 (2015).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2015.28.70745

23.S. Shatokhina, L. Kazantseva, A. Kazantsev, V. Andruk, and V. Golovnia, “Search small bodies images in collections digitized photographic observations of previous years,” Odessa Astron. Publ. 29, 151–154 (2016).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2016.29.85177

24.S. V. Shatokhina, L. V. Kazantseva, O. M. Yizhakevych, I. Eglitis, and V. M. Andruk, “Asteroids search results in large photographic sky surveys,” Odessa Astron. Publ 30, 198–200 (2017).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2017.30.114510

25.I. Vavilova, V. Golovnya, V. Andruk, L. Pakuliak, O. Yizhakevych, S. Shatokhina, Yu. Protsyuk, L. Kazantseva, and V. Lukianchuk, “The scientific use of the UkrVO joint digital archive: GRBs fields, Pluto, and satellites of outer planets,” Odessa Astron. Publ. 27, 65–66 (2014).

26.O. Yizhakevich, V. Andruk, L. Pakuliak, V. Lukianchuk, and S. Shatokhina, “Positional catalogues of Saturns and Jupiters moons,” Odessa Astron. Publ. 27, 67–68 (2014).

27.O. M. Yizhakevych, V. M. Andruk, and L. K. Pakuliak, “Photographic observations of major planets and their moons during 1961–1990 at the MAO NAS of Ukraine,” Odessa Astron. Publ. 29, 155–159 (2016).
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2016.29.85181

28.O. M. Yizhakevych, V. M. Andruk, and L. K. Pakuliak, “Photographic observations of Saturn’s moons at the MAO NAS of Ukraine in 1961–1990,” Kinematics Phys. Celestial Bodies 33, 142–148 (2017).
https://doi.org/10.3103/S0884591317030035