Про вплив сонячної активності на відкриття комет різних класів

1Гулієв, АС, 1Гасимов, РА
1Шамахінська астрофізична обсерваторія ім. Н. Тусі НАН Азербайджану, сел. Ю. Мамедалієва, Азербайджан
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):35-43
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: російська
Анотація: 

В роботі вивчається розподіл дат відкриття комет по фазах 11-річного циклу сонячної активності (СА) для чотирьох груп: довгоперіодичні комети (ДПК) з періодом обертання більше 200 років, періодичні комети (ПК) сімейства Юпітера, ДПК із слабким абсолютним блиском, одна група ДПК з перигеліями поблизу площини, перпендикулярної до екліптики. Аналіз стосується комет, відкритих до початку 24-го циклу. Раніше зроблений висновок про відмінність ПК і ДПК підтверджується. Встановлено, що одинарний максимум у розподілі ПК припадає на післямаксимумну епоху СА. У слабких ДПК подібного максимуму немає. Виділена група ДПК також має інший розподіл по СА. У всіх випадках період спаду циклів домінує по кількості відкриттів комет.

Ключові слова: відкриття, комети, сонячна активність, статистика