Оптоволоконний ешеле-спектрограф Шамахинської астрофізичної обсерваторії (ShaFES)

Мікаїлов, ХМ, Мусаєв, ФА, Алекберов, ІА, Рустамов, БН, Халілов, ОВ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):44-67
Start Page: Інструменти та прилади
Мова: російська
Анотація: 

Приведено опис оптоволоконного ешеле-спектрографа високого розділення, розробленого для фокуса Кассегрена 2-м телескопа Шамахинської астрофізичної обсерваторії (ShaFES). Представлено принципову оптичну схему і схему підвісної частини спектрографа. Спектрограф працює у двох режимах із спектральним розділенням 27500 і 55000 в області довжин хвиль λ = 370...850 нм. Аналізуються результати тестування параметрів спектрографа. Представлено результати і методика тестових спостережень, проведено порівняльний аналіз як самого приладу, так і цих спостережень ShaFES з аналогічними інструментами. Спектрограф дозволяє отримати спектри зірок до 8m і 10m з відношенням сигнал/шум S/N = 150...200 при λ = 580 нм, експозиції 1 год і розділенні R = 55000 та R = 27500 відповідно.

Ключові слова: ешеле-спектрограф, прилади та інструменти, спектроскопія високого розділення