Компактні галактики з активним зореутворенням з SDSS DR14: темпи зореутворення, визначені за комбінаціями світностей у різних діапазонах

1Ізотова, ІЮ, 2Ізотов, ЮІ
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Start Page: Позагалактична астрономія
Мова: українська
Анотація: 

У роботі наведено фізичні характеристики великої вибірки компактних галактик з активним зореутворенням з огляду неба SDSS DR14. Вибірка включає понад 30 тисяч компактних ізольованих галактик з кутовими діаметрами менш ніж 6". У спектрах відібраних галактик спостерігаються емісійні лінії Hβ з еквівалентними ширинами EW(Hβ) ≥ 1 нм. Зоряні маси галактик вибірки розподілено у широкому діапазоні від 105M ☉ до 1011M ☉, з максимумом розподілу на 109M☉. Вміст кисню 12+ lg(O/H) визначено в діапазоні 7.8...8.2 для більшості галактик, з максимумом розподілу на 8.05. Компактні галактики характеризуються високим питомим темпом зореутворення, що сягає значень 10–8...10–7 рік–1. Спектральні дані SDSS для галактик вибірки було доповнено фотометричними даними про випромінювання у ближньому та дальньому ультрафіолетовому діапазонах і середньому інфрачервоному діапазоні на 22 мкм згідно оглядів неба GALEX та WISE відповідно. Для галактик вибірки було визначено темпи зореутворення, які для скорочення названі «композитними», при розрахунках яких використано комбінації двох з п’яти спостережуваних світностей: L(Hα) в емісійній лінії Hα, ультрафіолетовому континуумі L(FUV) та L(NUV), континуумі в середньому інфрачервоному діапазоні L(22 мкм), а також повної світності в інфрачервоному діапазоні L(TIR). Проведено порівняння «композит-них» темпів зореутворення з темпами зореутворення, визначеними за світностями в емісійній лінії Hβ, які виправлені за екстинкцію і спектральну апертуру SDSS. Для вибірки компактних галактик з активним зореутворенням отримано залежності «композитних» темпів зореутворення від розглянутих індикаторів, що узгоджуються між собою та з темпами зореутворення SFR(Hβ), визначеними за світностями в лінії Hβ, відкоригованими за екстинкцію і спектральну апертуру.

Ключові слова: карликові галактики із зореутворенням, міжзоряний пил, області іоні- зованого водню, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання