Вплив обертання атмосфери Землі на спектр акустико-гравітаційних хвиль

1Черемних, ОК, Черемних, CО, Власов, ДІ
1Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(3):3-19
Start Page: Динаміка і фізика тіл Сонячної системи
Мова: українська
Анотація: 

У нещодавній роботі [Cheremnykh O. et al., Adv. Space Res., 2022] було показано, що врахування обертання атмосфери Землі призводить до появи на діагностичній діаграмі акустико-гравітаційних хвиль нової області еванесцентних хвиль з неперервним спектром частот. Виявлена область розташовується під нижньою межею гравітаційних хвиль, яка дорівнює 2Ω при всіх довжинах хвиль, де Ω — кутова частота обертання атмосфери. Цей результат було отримано для високоширотних областей атмосфери, в яких можна обмежитися тільки урахуванням вертикального компонента частоти обертання Землі. У цій роботі показано, що при одночасному врахуванні як горизонтального (Ωcosφ, тут φ — широта місця), так і вертикального (Ωsinφ) компонентів вектора частоти обертання атмосфери Ω домінантну роль у поширенні акустико-гравітаційних хвиль відіграє вертикальний компонент. Продемонстровано, що горизонтальний компонент призводить до несуттєвої модифікації на діагностичній діаграмі меж областей акустичних та гравітаційних хвиль, якою можна знехтувати. Показано, що вертикальний компонент частоти найбільш сильно впливає на нижню межу гравітаційних хвиль, яка при всіх довжинах хвиль залежить від широти місця спостереження та дорівнює 2Ωsinφ.

Ключові слова: акустичні хвилі, гравітаційні хвилі, діагностична діаграма, еванесцентні хвилі, обертання атмосфери