Вплив диска та сил опору на існування та лінійну стійкість точок рівноваги та басейнів притягання Ньютона — Рафсона у задачі трьох тіл

Юсуф, С, Кішор, Р
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(3):76-94
Start Page: Позиційна і теоретична астрономія
Мова: українська
Анотація: 

У роботі представлено дослідження кривих нульової швидкості, аналіз лінійної стійкості та басейнів притягання, що відповідають точкам рівноваги в системі Сонце — Юпітер із поясом астероїдів та системі β Pic з пиловим поясом відповідно під впливом збурювальних факторів у вигляді опору Пойнтінга — Робертсона (PR-опір), опору сонячного вітру та диска, який обертається навколо спільного центра мас системи. Отримано криві нульової швидкості і виявлено, що при наявності збурювальних факторів деформуються заборонені області руху частинок нескінченно малої маси. Проаналізовано лінійну стабільність і вплив збурювальних факторів для трикутних точок рівноваги. Помічено, що через PR-опір трикутні точки рівноваги стають нестабільними у межах діапазону стабільності. Обчислено басейни Ньютона — Рафсона, які відповідають точкам рівноваги, і встановлено, що при наявності диска змінюється геометрія басейнів притягання, тоді як вплив інших збурювальних факторів на структуру басейнів притягання дуже малий.

Ключові слова: диск, криві нульової швидкості, лінійна стабільність, НР- басейни притягання, опір Пойнтінга — Робертсона, опір сонячного вітру