Фотометрична змінність блазарів BL Lacertae та 1ES 1426+428 в оптичному і гамма-діапазонах

Ізвєкова, ІО, 1Пономаренко, ВО, Пулатова, НГ, 2Василенко, ВВ, 3Сімон, АО
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, Украина
3Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(6):59-78
Мова: українська
Анотація: 

Приводяться результати фотометричних спостережень двох яскравих блазарів північної півкулі: BL Lacertae та 1ES 1426+428 у спектральних смугах BVRI системи Джонсона — Бесселя. Спостереження проводилися впродовж 2018—2020 рр. на 70-см телескопі АЗТ-8 Аст-рономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка (спостережна станція в с. Лісники Київської області, Україна) та 70-см телескопі фірми «Карл Цейс Єна» високогірної обсерваторії «Пік Терскол» Міжнародного центру астрономічних і медико-екологічних дослід-жень Національної академії наук України. Всього було отримано і оброблено спостереження впродовж понад 60 ночей. Було виконано крос-кореляційний аналіз кривих блиску блазарів у смугах BVRI для виявлення короткочасних та довготривалих змін та дослідити хроматизм показників кольору. Для обох об’єктів зафіксовано коливання блиску у 2018—2020 рр. з амплітудою до 1m у смугах BVRI при загальній похибці 0.03m...0.1m. Для BL Lacertae 17/18.11.2018 року виявлено добову змінність. Шляхом використання різних пар смуг пропускання виявлено достовірний довготривалий тренд посиніння кольору зі збільшенням яскравості для BL Lacertae. Такий же тренд (коефіцієнт кореляції r > 0.5) зафіксовано для 1ES 1426+428. Наявність такого коливання показників кольору блазарів може пояснюватися синхротронним випромінюванням джета. Виявлена часткова кореляція змін блиску з низьким часовим розділенням (понад тиждень) між отриманими нами фотометричними оптичними спостереженнями і даними гамма-телескопа Фермі у 2018—2020 рр. потребує додаткового дослідження.

Ключові слова: UBVRI-фотометрія, активні ядра галактик, блиск, показники кольору//

Повний текст (PDF)