Contents No 2, 2012

Solar Physics

Shchukina, N.G., Sukhorukov, A.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(2):3-21
Abstract /

Full text (PDF)

Extragalactic Astronomy

Babyk, Y.V., Elyiv, A.A., Melnyk, O.V., Krivodubskij, V.N.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(2):34-44
Abstract /

Full text (PDF)

Astroinformatics

Kornienko, Y.V., Skuratovsk, S.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(2):45-58
Abstract /

Full text (PDF)

Vavilova, I.B., Pakuliak, L.K., Shlyapnikov, A.A., Protsyuk, Y.I., Savanevich, V.E., Andronov, I.L., Andruk, V.M., Kondrashova, N.N., Baklanov, A.V., Golovin, A.V., Fedorov, P.N., Аkhmetov, V.S., Isak, I.I., Mazhaev, A.E., Golovnya, V.V., Virun, N.V., Zolotukhina, A.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(2):59-80
Abstract /

Full text (PDF)