Contents No 6, 2012

Space Physics

Kolesnyk, Y.L., Shakhov, B.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(6):3-16
Abstract /

Full text (PDF)

Sushchov, O.B., Kobzar, O.O., Hnatyk, B.I., Marchenko, V.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(6):17-31
Abstract /

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Kuznetsov, M.K., Pavlenko, Y.V., Galvez-Ortiz, M.C.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(6):32-44
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Kazantsev, A.M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(6):45-57
Abstract /

Full text (PDF)

Instruments and Devices

Andruk, V.N., Reshetnyk, V.M., Romaniuk, Y.O., Kleshchonok, V.V., Khatko, I.V., Yatsenko, A.I., Samoilov, V.S.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2012, 28(6):58-68
Abstract /

Full text (PDF)