Contents No 2, 2022

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Chernogor, L.F., Garmash, K.P.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(2):3-22
Abstract /

Full text (PDF)

Vlasov, D.I., Fedorenko, A.K., Kryuchkov, E.I., Cheremnykh, O.K., Zhuk, I.T.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(2):23-38
Abstract /

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Sheminova, V.A.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(2):39-62
Abstract /

Full text (PDF)

Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.А., Pavlenko, Y.V., Yushchenko, A.V., Glazunova, L.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(2):63-73
Abstract /

Full text (PDF)

Space Geodesy and Geodynamics

Kulichenko, M.O., Kryuchkovskiy, V.F., Maigurova, N.V., Shulga, O.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(2):74-82
Abstract /

Full text (PDF)

Research in the History of Astronomy