Фотометрія платівок, оцифрованих сканером Microtek ScanMaker 9800XL TMA

1Андрук, ВМ, 2Бутенко, ГЗ, 1Яценко, АІ
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
2Международный центр астрономических и медико-экологических исследований, Киев, Украина
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2010, 26(3):75-81
Мова: українська
Ключові слова: оцифровка, фотографічна фотометрія