Математична обробка астроінформації

Про еволюцию положень методу найменших квадратів на основі принципу максимуму інформації за Фишером

Накопичення фаз фур'є-компонентів при спостереженні об'єкта крізь турбулентну атмосферу. I

Метод діагностики математичних моделей в теоретичній астрономії і астрометрії

Врахування дифракцйних явищ при обробці телевізійих спостережень покриттів зір Місяцем

Дослідження астрономічних і геодезичних рядів за допомогою вариації Аллана

Якими мають бути різниці "оbservation - calculation" при проведенні сучасних експериментів в астрометрії?

Про деякі проблеми ідентифікації геостаціонарних супутників за фотометричними ознаками