Ранні спостереження широти Пулківської обсерваторії

Міллер, НО, Прудникова, ОЯ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(1):40-52
Start Page: Обертання Землі і геодинаміка
Мова: російська
Анотація: 

Пулківські астрометричні спостереження розпочались з 1840-х рр. на пасажному інструменті Репсольда, встановленому у першому вертикалі, і на великому вертикальному крузі Ертеля. Першими спостерігачами на цих інструментах були В. Я. Струве 1840—1856рр. та X. І. Петерс 1842—1849рр. В роботі зібрано та проаналізовано різні ряди вимірювань широти, отримані з цих спостережень М. О. Нюреном, Б. Ванахом, А. А. Івановим, І. В. Бонсдорфом і О. Я. Орловим. Крім цього, приводяться отримані С. Чандлером, А. А. Івановим, X. Кімурою, О. Я. Орловим і Н. Секігучі результати досліджень особливої поведінки чандлерівського руху полюса на цьому інтервалі. Метою роботи були пошук і аналіз найраніших рядів широти Пулково, щоб оцінити можливість їхнього використання для дослідження руху полюса на максимально доступному інтервалі спостережень. Різними методами було виділено і проаналізовано суму чандлерівского і річного коливань широти. Приведено ряд змін широти Пулково за 1840—1848 рр., який можна використати для продовження ряду змін широт назад до 1840 р.

Ключові слова: Пулківська обсерваторія, рух полюса, спостереження широти