Обертання Землі і геодинаміка

Алгоритм отримання комбінованого розв'язку за даними сучасних методів космічної геодезії

Аналіз ГНСС-спостережень (GPS-тижні 1934...2105) для поширення системи відліку IGS14 на територію України

Мережа станцій Кримського геодинамічного полігону: варіації локальних прив’язок та їхнє порівняння зі значеннями, отриманими у системі відліку ITRF2020

Центр анализу GPS-даних ГАО НАН України: результати обробки спостережень для GPS-тижнів 1236-1399

Порівняння об'єднаних каталогів RSC(GAOUA)05 C 03 та RSC(PUL)06 C 02 з реалізацією Міжнародної небесної системи відліку ICRF

Визначення зенітної тропосферної рефракції на українських перманентних GPS-станціях за даними спостережень для GPS-тижнів 1236-1399

Визначення координат українських перманентних GPS-станцій за даними спостережень для GPS-тижнів 1236-1399

Репроцесинг GPS-спостережень: вплив моделей калібровки комбінацій антена-купол на координати перманентних GPS-станцій

Сторінки