Поперечно-дрібномасштабні МГД-збурення в космічній плазмі з магнітними поверхнями

1Черемних, ОК, Данилова, ВВ
1Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(2):63-79
Start Page: Космічна фізика
Мова: російська
Анотація: 

Аналізуються поперечні дрібномаштабні збурення у довільних тривимірних просторово неоднорідних плазмових космічних системах з магнітними поверхнями. Отримано систему рівнянь для таких збурень. Показано, що у дипольній геометрії магнітного поля реалізуються збурення з двома різними поляризаціями. В рамках дипольної геометрії отримано рівняння для власних МГД-мод, а також досліджено стійкість збурень.

Ключові слова: плазмові космічні системи, поперечні дрібномаштабні збурення