Космічна фізика

Функция розподілу сонячних космічних променів при тривалій інжекції частинок

Кінетика поширення заряджених частинок у магнітному полі при різних напрямках їхньої інжекції

Великомасштабна структура сонячного вітру за орбітою Землі, реконструйована з використанням даних вимірювань міжпланетних мерехтінь у двох пунктах на декаметрових радіохвилях

Функція розподілу космічних променів при анізотропному розсіянні частинок на флуктуаціях магнітного поля

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 1. Кінетика (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

Статистичне прискорення і просторова дифузія космічних променів у турбулентному середовищі

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 4. Гідродинаміка (плазма кінцевого та високого тиску)

Про структуру азимутально-дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з неперервним спектром

Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 3. Гідродинаміка (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

Сторінки