Особливості моделювання тонких пласких дисків з центральними об'єктами в залежності від їхнього просторового положення

1Захожай, ВА, 2Захожай, ОВ, 3Відьмаченко, АП
1Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков, Украина
2Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
3Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(3):54-74
Start Page: Фізика зір і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

Одержано формули для граничних кутів і площ, які дозволяють скласти уявлення про конфігурації систем, що спостерігаються, та проводити розрахунки їхніх спектральних розподілів енергії (РЕС) в залежності від їхніх геометричних параметрів і кута нахилу диска до спостерігача. Наведені результати розрахунків РЕС для субзорі (M✶ = 0.02 M☉) з диском (Rout = 8 а. о.), віддаленої на відстань 10 пк та орієнтованої до спостерігача під кутами 0°, 20°, ...80°. Наведена апроксимація шести спостережних потоків від субзірок з ІЧ-надлишками (usco128, usd160603, usd161005, usd161103,usd161916, usd161939), що входять до складу областей зореутворення Верхнього Скорпіона, запропонованим алгоритмом для розрахунків РЕС систем.

Ключові слова: спектральний розподіл енергії, субзорі, тонкі диски