Фізика зір і міжзоряного середовища

Фундаментальні параметри і нормальні показники кольору F-, G-, K-надгігантів і класичних цефеїд

Синхротронне випромінювання залишків наднових зір в рентгенівському діапазоні. Експоненційне обрізання спектру електронів

Про ідентифікації ліній поглинання актиноїдів з коротким періодом напіврозпаду у спектрі зірки Пшибильського (HD 101065)

Про гіпотезу, яка дозволяє пояснити природу зірки Пшибильського (HD 101065)

Тісні подвійні системи в кратних зірках. I. Затемнювані змінні в орбітальних візуально-подвійних системах

Тісні подвійні системи у кратних зірках. II. Затемнювані змінні в візуально-подвійних і кратних системах

Ідентифікація ліній поглинання рідкоземельних елементів у ділянці спектру λλ 610.25-610.57 нм roAp-зір HD 101065, HD 134214, HD 137949, HD 24712

Тісні подвійні системи у кратних зірках. III. Затемнювані змінні з LITE-ефектом

Сторінки