Про оцінки вмісту літію в атмосферах вуглецевих зір, отриманиїх за допомогою сучасних списків ліній

Яковина, ЛA, Павленкo, ЯВ, Абіа, К, Розенбуш, ОЕ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2011, 27(5):26-48
Start Page: Фізика зір і міжзоряного середовища
Мова: російська
Анотація: 

За допомогою синтетичних сnектрiв у області λλ 668...674 нм визначено вміст літію в атмосферах трьох вуглецевих зір за резонансним дублетом Li І λ 670.8 нм при використанні модифікованого списку атомних ліній з бази даних VALD та трьох варіантів списків ліній молекул CN та C2, що є модифікаціями списків з сайту Йоргенсена (http://stella.nbi.dk) та з банку даних Куруца (1993, CD-ROM NN 1—23). Вказані списки ліній тестувались за спектрами Сонця, Арктура та ранньої R-зорі HD 100764. Проаналізовано бленди, що включають дублет Li I λ 670.8 нм, у спектрах N-зір AW Cyg та UX Dra. Отримано оцінки lgN(Li) ≈ 2, -1.4 і -0.9 для HD 100764, AW Cyg та UX Dra відповідно. Різниці оцінок вмісту літію lgN(Li) для використаних списків молекулярних ліній не перевищують 0.2 dex.

Ключові слова: вміст літію, вуглецева зоря